Skapa ett internetsäkert kontor

En av de viktigaste aspekterna i att driva ett framgångsrikt företag är att satsa på datasäkerhet. Oavsett var du vill att ditt kontor ska ligga och vilka omgivningar det ska ha, så behöver företagets internetkommunikation säkras så att inte viktig information läcker ut. IT-säkerhet är allt viktigare för företag på grund av den ökande digitaliseringen i samhället.

Hos Workaround kan du hitta kontor på attraktiva adresser i Sverige. Du kan enkelt använda Workarounds smidiga sökverktyg för att hitta kontor som ligger på din önskade plats, som inom tullarna i Stockholm eller i Nordstaden i Göteborg. Priserna varierar en del och du kan utgå från dina behov och prisklass, där du exempelvis kan få ett skrivbord att jobba ostört vid eller ett större kontor i Gamla Stan i Stockholm.

Viktigt med internetsäkerhet

Anne-Marie Eklund Löwinder arbetar som säkerhetschef på Internetstiftelsen. Hon har sedan 1980-talet arbetat med nätsäkerhet och under den tiden sett hur internet har vuxit och sedan utvecklats till att utgöra stommen för verksamheter som blivit allt mer samhällskritiska. Hon anser att säkerheten på internet bör tas på mer allvar och att cyberattacker har slagit ut både elnät i Ukraina och sjukhus i Frankrike.

Forskare har meddelat i tidskriften Nature att kvantdatorer kan ödelägga dagens internetsäkerhet. Kryptografer kämpar nu mot tiden för att ge oss skydd innan kvantdatorerna anländer. Därefter kan det bli osäkert för bland annat internetbanker, medicinska implantat och bilar. Jan-Åke Larsson som arbetar som professor vid Linköpings universitet menar att nätsäkerheten kommer att försvinna när kvantdatorerna kommer i större mängder.

Säkerheten för låg

Joakim von Braun, som är IT-säkerhetsexpert, lyfter fram att internetsäkerheten numera är för låg hos företag och myndigheter. En myndighet har möjlighet att täppa till många hål, men den är ändå ofta sårbar. Angriparen behöver bara hitta ett säkerhetshål så har de knäckt skyddet. Många system är numera inte uppdaterade, det krävs endast en mindre förändring i ett IT-system så kommer det att kräva en uppdatering. Delar i systemet kan vara säkra var för sig, men när de fungerar som en hopkopplad enhet skapas osäkerheter.

Många i Danmark och Sverige har jobbat hemifrån för att minska smittspridningen under coronapandemin. Danska myndigheter varnar nu för en större hotbild, där distansarbetet skapar sämre IT-säkerhet. Avdelningarna för IT på företagen är under press, och det är därför svårt att upprätthålla säkerheten. Hackarna tar inte något samhällsansvar utan drar nytta av krisen som öppnar unika möjligheter för cyberkriminella att utsätta danska nätverk för angrepp.

För att skydda IT-säkerheten har danska ”Center for cybersikkerhed” tagit fram råd för hemarbetare. De menar att vi bör använda kommunikationskanaler och verktyg som arbetsplatsen ställer till förfogande, och följa företagets säkerhetsregler även när vi arbetar hemifrån. Vi bör också vara extra uppmärksamma om vi använder privata mejlkonton eller fildelningstjänster. Fjärråtkomsten till datorn behöver fungera så att eventuella problem kan lösas, och det är viktigt att vara uppmärksam på falska sms och mejl som ger sken av att innehålla information om coronaviruset. Genom att skydda den fysiska åtkomsten till datorn hemifrån höjer du också säkerheten.

Comments are Disabled