Säkerhet i molnet

Molnet, denna term som används vitt och brett idag, är egentligen ett samlingsnamn för en rad olika tjänster som tillhandahålls via internet. Den kanske vanligaste tjänsten är lagring av data i molnet, men även andra tjänster som tillämpningsprogram och serverprogram kan ske i molnet. När ett företag använder sig av en heltäckande molntjänst är ofta tanken att den ska ersätta anställd, specialiserad IT-personal. Detta eftersom företaget då inte behöver till exempel serverdatorer eller kraftfulla datorer som kan behöva drifttekniker, eller programvara (utöver operativsystemet och webbläsaren) som kan behöva IT-support och felsökning.business-17686_640

Den utökade användningen av molntjänster i dagens samhälle, både från privatpersoner och företag, har lett till en viss oro över säkerhetsfrågor som uppkommit i samband med detta nya system. Ju fler som använder systemet, desto mer sannolikt blir det att brottslingar och hackers hittar sårbarheter i systemet och utnyttjar dem. Flera stora, internationella företag har redan drabbats av så kallade läckor, då användarnas information har spridits på internet. I värsta fall består denna information av känsliga uppgifter som kreditkortsnummer och personnummer. Sådana läckage har lett till att molnleverantörer i USA numera måste meddela sina kunder om ett brott har begåtts. Stämningar från kunder och ersättningar för kontraktsbrott har kostat amerikanska molnleverantörer mer än 1 miljard dollar.

Det är med andra ord förenat med risker att använda sig av molntjänster, men vissa användningssätt anses mer riskfyllda än andra. Det är till exempel säkrare att själv ha fysisk kontroll över utrustningen som används för molntjänsten, än att den befinner sig på annat håll och kontrolleras av någon annan, till exempel en leverantör av molntjänster. Detta är kanske inte möjligt för privatpersoner, men för ett större företag är det värt investeringen i kompetent IT-personal som kan ta hand om utrustningen. Då kan man nämligen själv kontrollera att ingen utomstående kommer åt datalänkar och åtkomstportar.

Om du känner att du behöver bättra på dina IT-kunskaper för att bättre kunna skydda dig, de filer du lagrar i molnet och din dator, kan du gå ett flertal IT-kurser hos Addskills, bland annat en Excelkurs. Det är särskilt viktigt att du vet hur du skyddar dina filer om du är egen företagare, och har uppdragsgivare som kräver att du hanterar deras material under sekretess.

Comments are Disabled